FIVEHILLS PRINCESS

Ημερομηνία Γέννησης 22/06/2016

Pedigree of FIVEHILLS PRINCESS

NIYAT DEKER IZ STOLITSI SIBIRII

TADZH-MAKHAL IZ STOLITSY SIBIRI

TSKARO ZEVS

ALFA-TSENTAVRA IZ STOLITSY SIBIRI

GABRIEL GABO IZ STOLITSI SIBIRI

NARKOM

LAVINA IZ STOLITSI SIBIRI

PAOLA UN PASSO AVANTI

MALJCHIK BALKAN MASTER

RAMENSKIY GRIZLI CHERCHIL

COBRA BALKAN MASTER

TALIA UN PASSO AVANTI

GALAN S MEDNOGO MOSTA

ZIRA
World Pedigree DataBase Caucasian Shepherd Dog - http://ingrus.net/kavkaz/en

ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗ

 
   
 

© 2014 Web Design & Mainteance by:

Christina Larsen

All rights reserved.