FIVEHILLS ARMADA

Ημερομηνια Γεννησης:01/9/2019

Pedigree of  FIVEHILLS ARMADA

NIYAT DEKER IZ STOLITSI SIBIRI

TADZH-MAKHAL IZ STOLITSY SIBIRI

TSKARO ZEVS

ALFA-TSENTAVRA IZ STOLITSI SIBIRI

GABRIEL GABO IZ STOLITSI SIBIRI

NARKOM

LAVINA IZ STOLITSI SIBIRI

PRIVOLSHKIY OBEREG NAVITA
 

GORDYI KNIAZHICH BRAVO PRIVOLSHZKIY OBEREG

EKSTRIM IZ STOLITSI SIBIRI

GORDIY KNYAZHICH ERATO KHIRTI

PRIVOLZHSKII OBEREG ESENIYA

EKSTRIM IZ STOLITSI SIBIRI

GORZHUS' TOBOI VIBORZHANKA
World Pedigree DataBase Caucasian Shepherd Dog - http://ingrus.net/kavkaz/en

ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗ